Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

XƏYALƏ ORUC qızı ƏLİYEVA

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

•  02.09.1980-ci ildə Qazax rayonu Musaköy kəndində anadan olub

•  1997-2001-ci illərdə BDU-nun filologiya fakültəsində təhsil alıb

•  2001-2004-cü illərdə BDU-nun Magistratura fakültəsində təhsil alıb, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib

Əmək fəaliyyəti:

2012-ci ildə “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi
2016-cı ildən “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
 

  ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

 

•  2012, fil.f.d. “Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti”

  

ELMİ ƏSƏRLƏRİ N SİYAHISI


1. M.H.Təhmasib dastanların janr xüsusiyyətləri haqqında AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı; Elm, 2005 s.320-322

2. Məmmədhüseyn Təhmasib dastan yaradıcılığı haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XVIII kitab, Bakı: Səda, 2005 s.139-153

3. M.H.Təhmasib: folklor və yazılı ədəbiyyatın əlaqəsi məsələləri Elmi axtarışlar , XVI cild, Bakı: Səda, 2005 s.132-140

4. M.H.Təhmasibin məhəbbət dastanlarına dair tədqiqatları AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı: Elm, 2006 s.256-261

5. M.H.Təhmasib aşıq sənəti və ustad aşıqlar haqqında “Dədə Qorqud” dərgisi, №1, Bakı: Səda, 2006 s.79-86

6. M.H.Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatları “Dədə Qorqud” dərgisi, №4, Bakı: Səda, 2006 s.69-77

7. M.H.Təhmasib Azərbaycan lətifələrinin toplayıcısı və tədqiqatçısı kimi Elmi axtarışlar, XXIX cild, Bakı: Səda, 2006 s.46-50

8. Nağılların tədqiqi M. H.Təhmasibin folklorşünaslıq görüşləri kontekstində Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XIX kitab, Bakı: Səda, 2006 s.159-169

9. M.H.Təhmasibin Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında rolu “Dədə Qorqud” dərgisi, №2, Bakı: Səda, 2007 s.94-102

10. M.H.Təhmasibin “Xalq ədəbiyyatımızda mərasim və mövsüm nəğmələri” əsəri haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIV kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.123-140

11. Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun top lanması, tərtibi və nəşrində rolu Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXV kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.147-162

12. Məmmədhüseyn Təhmasib qəhrəmanlıq dastanları haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVI kitab, Bakı: Nurlan, 2007 s.93-110

13. M.H.Təhmasibin bədii əsərlərində folklordan istifadə “Dədə Qorqud” dərgisi, №3, Bakı: Səda, 2008 s.98-104


14. Məmmədhüseyn Təhmasib Azərbaycan dastanlarının təsnifi haqqında Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXVII kitab, Bakı: Nurlan, 2008 s.101-120

15. M.H.Təhmasibin mərasimlərə dair tədqiqatlar Füzuli Bayat armağanı. Ankara: Çağlar yayınları, 2008 s.93-100

16. Исследования профессора М.Тахмасиба о героических дастанах “Ұлт тағылымы”-“Достояние нации”, Алматы, №1(1), 2009

17. Məmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti Bakı, “Nurlan”, 2009 156 s. kitab

18. Bu günün və sabahın müəllifi (M.Təhmasibin 2 cildlik “Seçilmiş əsərləri”nin nəşri barədə) Ədəbiyyat qəzeti, 7 oktyabr 2011-ci il

19. XX əsr Qazax aşıqları və el şairləri 525-ci qəzet, 16 mart 2012-ci il

20. Məmmədhüseyn Təhmasib İraq-Kərkük folkloru haqqında, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (39-cu kitab) Bakı, “Elm və təhsil”, 2012 s.106-111

21. Məmmədhüseyn Təhmasibin Azərbaycan folklorunun toplanması və sistemləşdirilməsində rolu Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi problemləri mövzusunda Respublika Elmi konfransının Materialları. Şamaxı şəhəri, 5 iyun 2013- cü il s.217-228

22. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında Təzadlar qəzeti, 14 mart 2013-cü il s.13

23. Novruz bayramı M.Təhmasibin araşdırmalarında Təzadlar qəzeti, 16mart 2013-cü il s.13

24. Prof. P.Əfəndiyev folklor və yazılı ədəbiyyat haqqında Folklor və yazılı ədəbiyyat I, Bakı, “Nurlan” s.57-72

25. Məmməd Araz şeiri: Göydən dörd alma düşdü Kaspi qəzeti, 1 fevral 2014-cü il s.18

26. M.Təhmasib “Dədə Qorqud” dastanının tədqiqatçısı kimi Epos-Etnos konfransı, 6-7 noyabr 2015-ci il

27. Azərbaycan folklorunun toplanmasında M.H.Təhmasibin rolu Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib. 05 noyabr, 2017 s.175-198

28. Paşa Əfəndiyev: Səməd Vurğun və xalq yaradıcılığı Folklor və yazılı ədəbiyyat II cild, Bakı, “Nurlan”, 2017 s.80-96

29. Fədakar folklorşünaslara həsr olunan əsər . “Kaspi qəzeti ” 1-3 dekabr 2018

30. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında işlənən sözlərin İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında izləri. “İmadəddin Nəsimi və folklor” mövzusunda Elmi Praktik Konfransın materialları. “Elm və təhsil”, Bakı, 2019. s.149-158

31. Nəsrdə el qəhrəmanının bədii obrazı. Filologiya məsələləri, №:5 "Elm və Təhsil" Bakı - 2020 səh. 233-241

32. Atif İslamzadənin könül otağı. "Azad Azərbaycan" qəzeti.24 sentyabr 2020 - ci il, №: 86.

33. Vətənpərvərliyi formalaşdıran amillər: milli - mənəvi dəyərlər və folklor. “Dövlət və din” jurnalı

 

MONOQRAFIYA

•  X.Əliyeva. Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyəti. Bakı, “Nurlan”, 2009, - 156 səh.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.