Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

KONFRANSLAR

 
 
 

YENİ

 

 


 
KEÇMİŞ

Mirzə Fətəli Axundzadənin anadan olmasının 210 illiyi münasibətilə

“MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ YARADICILIĞINDA FOLKLOR MOTİVLƏRİ VƏ MİFOLOGİZM”

mövzusunda Elmi Konfrans
(Bakı şəhəri, 22 noyabr 2022-ci il)


Hüseyn Cavidin anadan olmasının 140 illiyi münasibətilə

“HÜSEYN CAVİD VƏ MİFOLOJİ DÜŞÜNCƏ”
mövzusunda Respublika Elmi Konfransı
(Bakı şəhəri, 15 noyabr 2022-ci il)


Mirzə Ələkbər Sabirin anadan olmasının 160 illiyi münasibətilə
“Sabir və xalq gülüşü”
mövzusunda Elmi Konfrans

(Bakı şəhəri, 13 iyul 2022-ci il)Aşıq Şəmşir və S.Vurğunun xatirəsinə həsr edilmiş "Aşıq sənəti və yazılı ədəbiyyat" mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

(Qazax şəhəri, 13 May 2022)“CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ XALQ GÜLÜŞ MƏDƏNİYYƏTİ”

mövzusunda Respublika Elmi Konfransı

(Bakı şəhəri, 30 may 2019-cu il)


 

 

“AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN İLK NƏZƏRİYYƏÇİLƏRİNDƏN BİRİ ─ ƏMİN ABİD” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı

(Bakı şəhəri, 18 dekabr 2018-ci il)


“FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK”

mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı

(Bakı şəhəri, 09 iyul 2018-ci il)


ELMİ KONFRANS
(Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2017-ci il)


“MOLLA PƏNAH VAQİF VƏ FOLKLOR”
RESPUBLİKA ELMİ-PRAKTİK KONFRANSI“İSLAM COĞRAFİYASINDA VƏ AZƏRBAYCANDA XALQ OYUNLARI VƏ MEYDAN TAMAŞALARI”

Beynəlxalq Simpoziumu


“Kitabi-Dədə Qorqud”un elm aləminə məlum olmasının 200 illiyinə həsr olunmuş
“Epos və etnos”
Beynəlxalq Simpoziumu

ÜMUMTÜRK  KONTEKSTİNDƏ  QARABAĞ  XALQ  OYUNLARI  VƏ  MEYDAN TAMAŞALARI

“Aşıq sənətinin tarixi inkişaf yolları və Aşıq Şəmşir mərhələsi”


AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU VƏ
AĞCABƏDİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ

15 noyabr 2013-cü ildə Ağcabədi şəhərində "Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər"
mövzusunda elmi konfrans keçirir 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.