Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

MİFOLOGİYA ŞÖBƏSİ

Şöbə 2003-cü ilin dekabrında Folklor İnstitutunun müstəqil struktur vahidi kimi yaradılmışdır. Folklor İnstitutunun nəzdində Mifologiya şöbəsinin yaradılması türk mifologiyasının öyrənilməsi işinin təşkili baxımından yenidir.

Bundan əvvəllər kiçik miqyaslı və qeyri-sürəkli təşəbbüslər olsa da, davamlı nəticə olmamışdır. Bu baxımdan, mifoloji tədqiqatların aparılması işi akademik səviyyədə təşkil edilməmiş, tədqiqatçıların öz təşəbbüslərindən asılı olmuşdur. Mifologiya şöbəsinin yaradılması ilə sözügedən sahəyə aid tədqiqatlara akademik stimul verilmiş və işin təşkili peşəkar səviyyəyə qaldırılmışdır. Şöbənin kadr strukturu yaradılmış, mifologiya ilə bağlı peşəkar tədqiqatlar aparan ayrı-ayrı mütəxəssislər onun işinə cəlb edilmişdir.

Şöbə öz işinin elmi nəticələrini əməkdaşların çap etdirdikləri monoqrafiya və məqalələrdə gerçəkləşdirmişdir. Bütün respublikada mifoloji tədqiqatların yeganə elmi struktur qurumu olan Mifologiya şöbəsində mif mətnləri toplanılır, folklor mətnlərinin mifoloji strukturları, arxetipləri, mifoloji mətn arxitektonikası araşdırılır. Türk mifologiyasının diaxronik, tarixi-prosessual strukturunun və sinxron-aktual üzvlənmə problemlərinin öyrənilməsi; türk dünya modelinin bərpası; Azərbaycan xalq mərasimlərinin, oyun və tamaşaların qeydə alınması, arxaik ritualların bərpası, mərasimlərin genezisi, struktur və tipologiyasının tədqiqi də bu şöbədə həyata keçirilir.

Mifologiya şöbəsi mif və ritual problemlərinin öyrənilməsi istiqamətində ixtisaslaşmışdır. Mif və mərasimlərin öyrənilməsi aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə gerçəkləşdirilir:

– Azərbaycan mifoloji mətnlərinin toplanılması, elmi ekspertizası, təsnifatı, sistemləşdirilməsi və tarixi-mədəni tipinin müəyyənləşdirilməsi;
– Azərbaycan mərasim mətnlərinin toplanılması, qeydə alınması, ritual sistemi şəklində bərpa edilməsi;
– Miflərin diaxron strukturunun öyrənilməsi və Türk-Azərbaycan mifoloji düşüncə tarixinin transformasiya imkanlarının aşkara çıxarılması ilə onların mədəni-tarixi inkişafının izlənilməsi;
– Mif-folklor probleminin bütün struktur səviyyələri üzrə tədqiq edilməsi, total Türk mifinin Azərbaycan folklorunun tarixi-mədəni baxımdan funksionallaşmasında rolunun aşkarlanması;
– Mif, əfsanə, nağıl, epos və dastan mətnlərinin riyazi-morfoloji strukturunun öyrənilməsi;
– Folklorda riyazi düşüncə modellərinin aşkara çıxarılması;
– Türk mifologiyasının Oğuz mətn tipləri üzrə rekonstruksiya edilməsi: fərqli mətn tiplərinin struktur-semiotik analizi ilə mif paradiqmalarının müəyyənləşdirilməsi və bunların əsasında invariantın – mifoloji dünya modelinin bərpası;
– Türk mifinin sintaqmatik və paradiqmatik funksionallıgının mümkün tarixi-mədəni strukturunun öyrənilməsi;
– Mif-ritual probleminin türk milli düşüncə tipinin mətnləri əsasında araşdırılması;
– Azərbaycan-türk mərasimi düşüncə sisteminin ifadə kodunun (təsvir dili və onu funksionallaşdıran semiotik vahidlər) bərpası: mərasimin məzmununu təşkil edən kosmoqonik informasiyanı reallaşdıran, söz və hərəkət vahidlərindən təşkil olunmuş «əlifba»nın müəyyənləşdirilməsi və semiotik təbiətinin öyrənilməsi;
– Türk riyazi-mifoloji düşüncə sisteminin ifadə kodunun təsviri (riyazi mifologiya);
– Türk (Azərbaycan) ritual-mifoloji düşüncəsinin tarixi-mədəni paradiqmalarının (mif-din, ritual-din, mif-fəlsəfə, mif-ədəbiyyat və s.) öyrənilməsi;
– Türk mifoloji düşüncə tərzinin çağdaş Azərbaycan milli düşüncə tərzinin formalaşmasına təsirinin tədqiqi: mifoloji arxetiplər və çağdaş milli düşüncə və s.

ƏMƏKDAŞLAR

Adı, soyadı
Vəzifəsi
Əlaqə

  Rzasoy Seyfəddin Gülverdi oğlu

 

 

şöbə müdiri

 

 

İş telefonu/faks:
(+994 12) 498 16 21

Mobile: (+994 51) 821 74 70

 


Albalıyev Şakir

 

 

aparıcı elmi işçi

 

İş telefonu/faks:
(+994 12) 498 1621

Mobil:
(+994 50) 644 96 65

e-mail: albaliyevshakir @rambler.ru
Elçin Qaliboğlu


 

aparıcı elmi işçi


 

050 359-62-74
070 588-70-74


Qəsəbova İlhamə Cəlal qızı

 

 

aparıcı elmi işçi

 

Mobil: 055 9047172

İş telefonu/faks:
(+994 12) 498 16 21

e-mail:
[email protected]


Məmmədova Məleykə Nizami qızı

 

 

böyük elmi işçi

 

 

Mobil:
070 660 49 08


 

Qasımova Sevinc Aşur qızı

 

böyük elmi işçi

050 715-30-51

e-mail:
[email protected]


  Qarayev Səfa Pənah oğlu

 

 

böyük elmi işçi

 

İş telefonu/faks:
(+994 12) 498 16 21

Mobil : (+994 55) 822 0001

[email protected]


 

 

elmi işçi

 

Həsənova Könül Qubad qızı
elektronçu

  Qurbanova Aygün Ələddin q.

böyük laborant

 

055 526-57-77
051 835-07-77


Kərimova Vüsalə
kiçik elmi işçi
 

Bağırova Fatimə Bağır qəzə
kiçik elmi işçi
050 760-90-97

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.