Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

VƏFA MURADXAN QIZI İBRAHİM
(13.12.1975, Sumqayıt şəhəri)- fil.f.d., “Mərasim folkloru” şöbəsinin böyük elmi işçisi

• 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis-alman dilləri” fakültəsində təhsil alıb.
• 2007-ci ildən fil.f.d. “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsəlləri” mövzusu üzrə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

• 1997-1999-cu illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Sumqayıt Dövlət Universiteti) “Xarici dillər” kafedrasında laborant
• 1999-2001-ci illərdə həmin kafedrada baş laborant
• 2001-2004-cü illərdə həmin kafedrada müəllim
• 2005-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində kiçik elmi işçi
• 2009-cu ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində elmi işçi
• 2011-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində böyük elmi işçi
• 2012-ci ildən “Mərasim folkloru” şöbəsində böyük elmi işçi

MƏQALƏLƏRİ

1. “Aşıq Abbas Tufarqanlının “Bəyənməz” şeirinin ingilis dilinə tərcümə məsələləri”, “Elmi araşdırmalar”, 3-4, Bakı, 2004, 57-60.
2. “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının iki şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 01 (03), Mart, 2005, səh. 247-254.
3. “Aşıq Qurbaninin üç şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Dədə Qorqud”, 2005/1, Bakı, səh. 104-111.
4. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Kimdən öyrəndin?” və “Xəyala düşdüm” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Dədə Qorqud”, 2005/4, Bakı, səh. 145-151.
5. “Azərbaycan folklorunun ingilis dilinə tərcüməsi ilə bağlı problemlərin həlli yolları”. Tərcümə və Transmilli Proseslər Beynəlxalq Konfrans. Tezislər. Bakı, 2005, səh. 201-203.
6. “Xəstə Qasımın “Kəkliklər” və “Olsun” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, “Türkologiya”, 3-4, Bakı, 2005, səh. 22-26.
7. “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının “Ceyranım” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Humanitar və İctimai elmlərin aktual problemləri, Bakı, 2005, səh. 34-36.
8. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Qaradağ” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqıda”, “Elmi axtarışlar”, XVI, Bakı, 2005, səh. 60-71.
9. “Aşıq Hüseyn Cavanın “Səttərxan” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqıda”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 04 (04), Sentyabr, 2005, səh. 157-162.
10. “Xəstə Qasımın “Olsun” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, “Müasir dilçiliyin problemləri”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2005, səh. 176-178.
11. “Aşıq Şəmşirin “Dedim-dedi” və “Sənin” şeirlərinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 05 (05), Mart, 2006, səh. 143-154.
12. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi ilə bağlı məsələlər”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 06 (06), Sentyabr, 2006, səh. 139-154.
13. “Aşıq Ələsgərin “Öldürür” və “Sənə qurban” şeirinin ingilis dilinə tərcüməsi haqqında”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti, “Müqayisəli ədəbiyyat (ədəbiyyat kontekstləri)”, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Bakı, 2006, səh. 129-130.
14. “İngilisdilli qaynaqlarda türk süd dişi folklorunun öyrənilməsi”, AMEA Folklor İnstitutu, “Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” IV uluslararası folklor konfransı, Bakı, 2006, səh. 472-476.
15. “Azərbaycan tapmacalarının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi”, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakultəsinin Elmi Məcmuəsi, 07 (07), Mart, 2007, səh. 223-229.
16. “Azərbaycan el havalarının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsi”, Elmi axtarışlar, XXXI, Bakı, 2007, səh. 110-113.
17. “İngilisdilli qaynaqlarda türk folklorunun bir sıra məsələlərinin öyrənilməsi”, “Dədə Qorqud”, 2008/3, Bakı, səh. 63-69.
18. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu” eposları haqqında Qərb şərqşünaslarının tədqiqatına dair”, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XXIX, Bakı, 2009, səh. 115-121.
19. “Qurbaninin şeirlərində dini motivlər”, Filologiya məsələləri №7, Bakı 2011, səh. 379-388.

MONOQRAFIYA
1. “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri”, Bakı, Şəmş, 2010, 185 səh.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.