Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzasoy

1961-ci ildə Biləsuvar rayonunun Bəydili kəndində anadan olub.
1977-ci ildə orta məktəbi, 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib.
1997-cı ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2013-cü ildən filologiya elmləri doktorudur.
2010-cu ildə dosent, 2019-cu ildə professor adını almışdır.
1996-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çalışır. Hazırda AMEA Folklor İnstitutunda Mifologiya şöbəsinin müdiridir.
Folklorşünaslıq, mifologiya, ritualşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq sahələri ilə baglı 14 kitabın, 300-dək məqalənin müəllifidir.

Kitabları:


1. İslam Ağayev: ömür və yaradıcılıq etüdləri. Bakı: “Tural-Ə” NPM, 2002, 121 s.

2. Nizami poeziyası: Mif-Tarix konteksti. Bakı: “Ağrıdağ”, 2003, 211 s.

3. Oğuz mifinin paradiqmaları. Bakı: “Səda”, 2004, 199 s.
4. Yaddaş və şəxsiyyət. Bakı: “Səda”, 2004, 130 s. (M.Həkimovla birgə)

5. Oğuz mifi və Oğuznamə eposu. Bakı: “Nurlan”, 2007, 181 s.

6. Folklorlaşan alim ömrü. Bakı: “Nurlan”, 2007, 197 s.

7. Azərbaycan folklorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı. Bakı: “Nurlan”, 2008, 212 s.

8. Mifologiya və folklor: nəzəri-metodoloji kontekst. Bakı: “Nurlan”, 2008, 188 s.

9. Oğuz mifologiyası. Bakı: “Nurlan”, 2009, 363 s.

10. Əbülqazi “Oğuznamə”sində mif və ritual. Bakı: “Nurlan”, 2013, 172 s.

11. Müasir Azərbaycan folklorşünaslığı. 2 cilddə, I cild. Bakı: “Nurlan”, 2013, 364 s.

12. Muğanlıda Novruz karnavalı. Tiflis: “Tbiliselebi”, 2014, 103 s.

13. Azərbaycan dastanlarında şaman-qəhrəman arxetipi. Bakı: “Elm və təhsil”, 2015, 436 s.

14. Ustad-namə. Naxçıvan: “Nuh”, 2016, 107 s. (R.Babayevlə birgə)

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.