Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Cəlilova Aynur Elman qızı

1976- cı il 22 mayda Naxçıvan MR. Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə həmin universitetin Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə magistraturasını bitirmişdir. 2007-ci ildə “Bayrək Quşçuoğlu şeirlərinin ideya-məzmun və bədii xüsusiyyətləri” mövzusunda müdafiə edib filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1998-2008-ci illərdə Naxçıvan Regional Elm Mərkəzində (sonradan AMEA Naxçıvan Bölməsi) kiçik elmi işçi və elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2015-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunda elmi işçi olaraq çalışır. Hazırda Folklorun toplanılması və sistemləşdirilməsi şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsini icra edir. Beynəlxalq və yerli simpoziumlarda iştirak edir. 2 əsər və 40-a yaxın məqalənin müəllifidir.

Əsərləri:


1. Bayrək Quşçuoğlu. Bakı, “Səda”, 2005, 200 s.
2. Gecikmiş qələbə. Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, 312 s.

Beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda çap olunan məqalələr

1. Göy rəngin ümumtürk folklorunda yeri və əhəmiyyəti // Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə III Uluslararası folklor konfransı Bakı, 2005, 3 s.
2. Sufizmə bir baxış və Azərbaycan sufi şairi Quşçuoğlunun türk-sufi ədəbiyyatında yeri // Folklor. Ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi məqalələr toplusu. Bakı, 2007, 3 s.
3. “Köroğlu” destanının diğer kahramanlık destanlarıyla karşılaştırılması // Köroğlu ve türk dünyası kahramanları VI uluslararası Köroğlu sempozyumu, 10-12 ekim 2016, İstanbul, 8 s.
4. Yunus Emre ve Azerbaycan halk sufileri // İkinci uluslararası Yunus Emre günleri. 10-16 ekim 2016, Manisa-2017, 9 s.
5. Azərbaycan, İraq və Türkmən türklərində təbiətlə bağlı xalq oyunları, meydan tamaşaları // İslam coğrafiyasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 15 iyul 2016, Bakı, 8 s.
6. Saz-halk sufizminin sembolü rolünde // Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: материалы 1 международной научной конференции (12-15 апреля 2017 г.) Казан: Изд-во “Ак Буре”, 2017, 3 s.
7. Çillə mərasimləri // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş VIII beynəlxalq elmi konfransın materialları. 4-5 may 2017-ci il, Bakı-2017, 3 s.
8. Azərbaycanlı albanların dil və folkloruna baxış // Prof. Dr. Fuad Köprülü anısına II Uluslararası türk dili ve edebiyatları öğretimi sempozyumu (17-18 Nisan 2017). Ankara, 2017, 9 s.
9. XV-XVI yüzyıllar türk sufiliği // II Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu. Bildiriler Kitabı 2, Ankara, 2017, 10 s.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.