Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

SEYFƏDDİN HƏMZƏ OĞLU QƏNİYEV

(28.03.1952, Şamaxı rayonu, Dağ Kolanı kəndi) - filologiya elmləri doktoru, professor.

ADPU-nun filologiya fakültəsinə daxil olmuş və buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin institutun aspiranturasında təhsil almışdır.
Şamaxı rayonunun Göylər kənd məktəbində ixtisasına uyğun müəllim işləmişdir. İşlədiyi müddətdə "metodist müəllim", SSRİ Maarif əlaçısı adlarına layiq görülmüşdür. Azərbaycan müəllimlərinin dördüncü qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.
"M.F.Axundovun "Kəmalüddövlə məktubları" əsərinin bədii metod və janr xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik, "Azərbaycan folklorunun regional özunəməxsusluğu - Şirvan folklor mühiti" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. İndiyə kimi 40 kitab (monoqrafiya toplu, metodik tövsiyə), 120-dən çox tezis və məqalənin müəllifidir. AMEA Folklor İnstitunda fəaliyyət göstərən müdafiə şurasının üzvüdur.
Hazırda AMİ-nin Şamaxı filialı direktorunu tədris və elmi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışır.
Prezidentin Fərmanı ilə 2009-cu ildə "Tərəqqi medalı" ilə təltif olunmuşdur.

Əsərləri
1. Şirvan aşıqları. Bakı 1994.
2. Şamaxı (şərikli) Bakı 1994.
3. Şirvan Folklor Mühiti. Bakı. Ozan 1997.
4. Şirvan aşıqları. Bakı. Ozan 1997.
5. Şamaxı şəhidləri Bakı. Azərnəşr 1999.
6. Mirzə Məhəmmədhəsən Fələkzadə Nalə. Bakı 1999.
7. Şirvanın 350 şairi (şərikli) Bakı 1999.
8. Şamaxı Maarif Fədailəri (M.İsmayilova ilə). Bakı. 1999.
9. Mən Abbasam Cəyirlidi məkanım. Bakı. Nurlan 2000.
10. Şirvanlı Aşıq Şakir. Bakı. Nurlan 2002.
11. Qobustanlı Qara Bakı. 2002.
12. Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal. Bakı. Nurlan 2003.
13. 1918-ci il Şamaxı Soyqırımı. Bakı. Nurlan 2003.
14. Şirvanlı Aşıq Xanmusa. Bakı. Nurlan 2004.
15. Naburlu Badam Müslüm qızı Bakı. 2004.
16. Şirvanlı Aşıq Soltan ocağı. Bakı 2004.
17. Şirvanlı Aşıq Hacıalı. Bakı. Nurlan 2006.
18. Şirvanlı Aşıq Yanvar (şərikli). Bakı. Nurlan 2006.
19. Azərbaycan Folklor Antalogiyası (Şirvan Folkloru. Şərikli). Bakı. Nurlan 2006.
20. Qobustan. Bakı. Nurlan 2007.
21. Şirvannamə-Mən aşıq balabani. Bakı. Nurlan 2009.
22. Şirvanlı Aşıq Şamil. Bakı. Nurlan 2009.
23. Şirvan Aşıqları. Bakı. Nurlan 2010.
24. Şirvannamə-övliyalar, ziyarətgahlar. Bakı. Nurlan 2010.
25. "Beytüs-Səfa" ədəbi məclisi Bakı. Nurlan 2010.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.