Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

Rüstəmov İlkin Fariz oğlu

1979-cu il iyulun 11-də Ağdaş rayonunun Şəmsabad kəndində anadan olub. 1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr, 2001-ci ildə isə magistr pilləsini bitirib. 2007-ci ildə “Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (nəzəri və təcrübi problemlər)” mövzusunda filologiya üzrə fəlsəfə doktorluğunu müdafiə edib.
Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə AMEA “Folklor Sarayı” Elmi-Mədəni Mərkəzində (indiki Folklor İnstitutu) laborant kimi başlayıb. Daha sonra elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrinə qədər yüksəlib. 2009-2011-ci illərdə AzərTAc-da Baş direktorun köməkçisi vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ildən isə Folklor İnstitutunda “Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.
24-dən artıq elmi məqalə və kitabın müəllifidir.
Ailəlidir, bir qızı var.

ƏSAS ELMİ MƏQALƏLƏRİ VƏ KİTABLARI

1. Aarne-Tompson kataloqunun nağılların sistemləşdirilməsində rolu // “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu, Bakı: “Səda”, 2004, №2, s.98-104.
2. Fin məktəbi // Elmi axtarışlar. Bakı: “Səda”, XXVIII c., 2006, s.20-23
3. Bahadırlıq nağıllarının kompozisiya xüsusiyyətləri // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. Bakı: “Nurlan”, 2007, s.170-178
4. Azərbaycan nağıl süjetlərinin Aarne-Tompson sisteminə uyğunluğuna dair // “Azərbaycan folkloru Avropa sivilizasiyası kontekstində" elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: “Nurlan”, 2011, s.90-97
5. Yuxarı Qarabağ folklorunun toplanması problemləri // Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.142-151
6. Azərbaycan nağıllarının süjet göstəricisi (Aarne-Tompson sistemi əsasında). Bakı: “Elm və təhsil”, 2013, 368 səh.
7. Qarabağ folklorunun müasir vəziyyəti (Bərdə, Füzuli və Laçın rayonlarına folklor ezamiyyələrinin nəticələri əsasında) // Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər mövzusunda II Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı: “Nurlan”, 2013, s.189-201
8. Azərbaycan nağllarının süjet sistemi // Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan folklorşünaslığının aktual problemləri. Bakı: “Nurlan”, 2013, s.176-188
9. Azərbaycan nağıllarının müasir durumu // Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XLIII c., Bakı: “Nurlan”, 2013, s.151-161
10. Сюжетный состав Азербайджанских сказок / Ученые записки Таврического Национального Университета имени В.И.Вернадского. Серия Филология. Сосиальные коммуникации. Том. 27 (66), № 3, Симферополь, с.377-383
11. Qarabağda “Padşah oyunu” // “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Tərtər şəhəri, 14 noyabr, 2014-cü il. Bakı: “Zərdabi”, 2014, s.240-251.

TOPLAMA VƏ TƏRTİB İŞLƏRİ:

1. Azərbaycan folkloru antologiyası, XVI kitab (Ağdaş folkloru). Toplayanı və tərtib edəni: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Səda”, 2006, 496 s.
2. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, I kitab (Ağdam, Füzuli, Ağcabədi, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayıb tərtib edənlər və ön sözün müəllifi: İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.464
3. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, II kitab (Ağcabədi və Bərdə rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayanlar: Ə.Əsgər, İ.Rüstəmzadə, T.Orucov, Z.Fərhadov. Tərtib edən və ön sözün müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.484
4. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, III kitab (Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Laçın və Şuşa rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri) / Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012, s.464
5. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV kitab (Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayanlar: İ.Rüstəmzadə, S.Bağdadova. Tərtib edən və ön sözün müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2013, 358 s.
6. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, V kitab (Bərdə, Füzuli, Ağdam, Şuşa və Zəngilandan toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayanlar: İ.Rüstəmzadə, Z.Fərhadov. Tərtib edən və ön sözün müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Zərdabi”, 2013, 352 s.
7. Saatlı folklor örnəkləri, I kitab. / Toplayanlar: İ.Rüstəmzadə, E.Muradov, Q.Qubadov. Tərtib edən, ön sözün və süjet göstəricisinin müəllifi: İ.Rüstəmzadə. Bakı: “Elm və təhsil”, 2014, 392 s.
8. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, VIII kitab (Kəlbəcərdən toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəmzadə. Bakı, «Zərdabi», 2014, 438 s.
9. Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IX kitab (Beyləqan, İmişli, Tərtər, Bərdə və Cəbrayıl rayonlarından toplanmış folklor örnəkləri) / Toplayıb tərtib edən: İ.Rüstəmzadə, Bakı, «Zərdabi», 2014, 402 s.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.