Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

HÜSEYN ƏLƏSGƏR OĞLU İSMАYILOV

(10.12.1952, Qərbi Azərbaycanın, Krаsnoselo rаyonunun Ağbulaq kəndi- Göyçə mahalı,) - filologiya elmləri doktoru professor, folklorşünas, ədəbiyyatşünas, АMEА Folklor İnstitutunun keçmiş direktoru (2003-2011).

1970-ci ildə V.I.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya, dil-ədəbiyyat müəllimi fakültəsinə daxil olub, 1974-cü ildə təhsilini tamamlayıb, 1974-cü ildə Ermənistan SSR Ararat rayonunun Şirazlı kənd orta məktəbində dil-ədəbiyyat müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb, Irəvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda 1976-cı ilin oktyabr ayından 1988-ci ilin sent-yabrınadək Ermənistan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və onların tədrisi metodikası kafedrasında müəllim işləyib. Azərbaycan, rus, xarici ölkələr ədəbiyyatından mühazirələr oxuyubdur.
1986-cı ildə Azərbaycan EA Nizami adına ədəbiyyat İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb, 1989-cu ilin aprel ayından 1997-ci ilin fevral ayınadək M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya Institutunun Azərbaycan dili kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıbdır.1995-ci ilin aprel ayından 1998-ci il yanvar ayına qədər Nizami adına Ədəbiyyat Institutunun nəzdində fəaliyyətə başlayan "Folklor sarayı" Elmi-Mədəni Mərkəzində elmi işlər və filiallar üzrə direktor müavini işləyibdir. 1998-ci ilin yanvar ayından indiyə qədər "Folklor Sarayı" Elmi-Mədəni Mərkəzinin (2003-2011-ci illərdə AMEA Folklor Institutunun) direktoru olmuşdur.
Hüseyn İsmаyılovun iki yüzə yахın elmi məqаlənin, folklor toplulаrındаn ibаrət 15 kitаbın və iki monoqrаfiyаnın müəllifidir.

Alim Azərbaycan folklorşünaslığı tarixində ilk dəfə olaraq:
1. Aşıq sənətinin tarixi inkişaf prosesini aşkarlamışdır.
2. Əski türk inamları və onların folklor səciyyəsini müəyyənləşdirmişdir.
3. Xalq sufizmi və Azərbaycan sufizminin xarakterik əlamətlərini müəyyənləşdirmişdir.
4. Xalq şerinin ideya-estetik əsaslarını və onların transformasiya prosesini aydınlaşdırmışdır.
5. Dastan janrının tarixi-poetik xarakterini müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarının səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirmişdir.

KİTABLARI:
• "Vətən qürbətdə qaldı" Yazıçı-1993
• "Göyçənin qisası qalır", Bakı, Zaman 1997, 384 səh.(Eldar İsmayılla ortaqlı)
• Göyçə aşıq mühiti : təşəkkülü və inkişaf yolları: monoqrafiya /red. N. Q.Cəfərov ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. - Bakı : Elm, 2002. - 404 s. ; 20 sm. - 500 nüsxə. - ISBN 5-8066-1531-6
• "Göyçə aşıqları və el şairləri", I cild, Səda-2006
• "Göyçə aşıqları və el şairləri", II cild, Bakı, "Nurlan"-2010. 594 səh. 500 tiraj.
• "Miskin Abdalın şəxsiyyəti və taleyi", Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, VIII kitab, Bakı, "Səda", 1999, səh.100-119.
Əsas elmi əsərlərin adları:
1. "Aşıq yaradıcılığı: mənşəyi və inkişaf mərhələləri" , Bakı, "Elm", 2002
2. "Göyçə aşıq mühiti təşəkkülü və inkişaf yolları", Bakı, "Elm", 2003
3. "Göyçə folkloru: Azərbaycan folkloru Antologiyası", III cild, Bakı, "Səda", 2000
4. "Miskin Abdal", Bakı, "Səda", 2001
5. "Müdriklik çələngi", Folklor örnəkləri, Bakı, "Səda", 2000.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.