Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 

ÇİÇƏK ƏFƏNDİYEVA ABİD QIZI
(14.03.1971, Bakı şəhəri) –fil.ü.f.d. dosent

1988-1993-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinin (rus şöbəsini) fərqlənmə diplomuyla bitirmişdir.
1993-1996-ci illərdə Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının nəzdindəki “Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri” adlı ETL-da kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 1996-1999-cu illərdə Rus diliciliyi kafedrasında müəllim vəzifəsində işləmişdir.
1998-ci ildə filologiya elmlər namizədi adını almışdır. 1999-2007-ci illər arasında Türkiyə də Gazi Universitetindəki Rus dili və Ədəbiyyatı bölümündə müəllim vəzifəsində işləmişdir. Eyni zamanda 2004-2008-ci illərdə AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutunda əvəzedici elmi işçi vəzifəsində işləmişdir. 2006-ci ildə dosent adını almışdır. 2008-ci ildən bu günə qədər AMEA-nın Folklor İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmaqdadır.

Məqalələri:

1. Afanasi Nikitinnin “Uç Deniz Otesi Seyahat” Adli Eski Rusca Eserindeki Eski Turk Kokenli Kelimeler Uzerine Bir Inceleme. məqalə. Folklor/Edebiyat jurnalı, cilt 14, sayi, s. 25 - 34. 56, Ankara, 2008.
2. Türk öğrencilere Rusçadaki uyumsuz niteleyicinin öğretimi. məqalə. Dil və ədəbiyyat jurnalı, 4 (70), Bakı, 2009. s. 70–73.
3. Фразеология и паремиология в обучении русскому языку как иностранному. Tezis, В сб. «Русский язык и литература в современном Азербайджане» К 90-летию БГУ, Баку, «Наука и образование», 2009. s. 65 – 67.
4. Фразеологический аспект передачи временного кода русской культуры в иностранном языке. məqalə, Материалы Международной конференции «Национальные образы мира в художественной культуре», Нальчик, 8 - 9 ноября, 2010. s. 251 – 255.
5. Способы передачи временного кода русской культуры в иностранном языке (фразеологический аспект). məqalə, Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского, серия «Филология Социальные коммуникации», т. 23(62), №3, Симферополь, 2010. s. 220-225.
6. Проводы зимы – встреча весны у разных народов. məqalə, Filologiya məsələləri, №7, Bakı, «Elm və təhsil», 2011. s.213-226.
7. Весенние масленичные ритуальные игры и обряды. Tezis, «Xalq Oyunları» Beynəlxalq Konfrans, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu






 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.