Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Baş direktor
İcraçı direktor
Baş menecer
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Folklor nəzəriyyəsi şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Folklor fondu
Xarici əlaqələr şöbəsi
Kadrlar şöbəsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kitabxana
Mühasibatlıq
Sənədlərlə iş şöbəsi
Təchizat şöbəsi
Sayğac
free counters
 
27.05.2023

Folklor İnstitutunda Azərbaycan aşıqlarının milli geyim formalarının müəyyənləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunub

26 may 2023-cü il tarixində AMEA Folklor İnstitutunda Azərbaycan aşıqlarının milli geyim formalarının müəyyən edilməsi ilə bağlı müzakirə keçirilib. Müzakirədə Folklor İnstitutunun baş direktoru, akademik Muxtar İmanov, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya elmi fond şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülzadə Abdulova, Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlhamə Qəsəbova, Gədəbəy aşıqları – Aşıq Cahangir Quliyev, Aşıq Nəbi Nağıyev, Aşıq Nazim Quliyev və güney aşıq, "Dalğa" musiqi qrupunun yaradıcısı və rəhbəri Aşıq Çingiz Mehdipur iştirak ediblər.

Folklor İnstitutunun baş direktoru, akademik Muxtar İmanov müzakirə olunan məsələ ilə bağlı bildirib ki, Azərbaycanın qədim tarixinin bir hissəsini məhz milli geyimlər təşkil edir. Bu geyimlərdə xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyəti, xalq yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri əks olunur. Milli təfəkkür, adət-ənənələrə söykənərək uzun inkişaf prosesi keçən geyimlərimiz bu gün öz aktuallığını itirsə də, milliliyimizin təcəssümü olan bu geyimlər yaşadılmalıdır. Akademik vurğulayıb ki, xalqımızın qədim el sənəti – aşıq sənətinin özəl xüsusiyyətlərindən biri də məhz geyim formasıdır. Müasir dövrümüzdə aşıqların geyimi də təkmilləşdirilməli, daha çox milliliyə üstünlük verilməlidir.

Sonra tar.ü.f.d., dos. Gülzadə Abdulova Azərbaycan xalqının geyim mədəniyyətinin tarixi-etnoqrafik xüsusiyyətlərindən danışıb. O qeyd edib ki, xalqın milli xüsusiyyətləri, etnogenezi, təsərrüfat məşğuliyyətinin istiqaməti, məskunlaşdığı ərazinin təbii-coğrafi şəraiti, bədii yaradıcılığı və s. tarixən milli geyimlərdə öz əksini tapıb. Eyni zamanda şəxsin yaşı, sosial vəziyyətini də geyimi ilə təyin etmək mümkün olub.

G.Abdulova milli qadın və kişi geyimlərimizin nümunələri üzərində fikirlərini əsaslandıraraq, bildirib ki, XIX-XX əsrdə əsas qadın geyimlərimiz çəpkən, arxalıq, ləbbadə, eşmək, küləcə və s. ibarət olub. Çəpkən köynəyin üstündən geyilib. Astarlı olub və belə qədər bədənə biçimi kip olub. Çəpkən əsasən tirmə, məxmər və kəmxa parçalardan hazırlanıb. Arxalıq geniş yayılmış geyimlərdən hesab olunur. Formaca müxtəlif biçimlidir. Çəpkən kimi astarlı və belə qədər bədənə kip biçilir. Beldən aşağı hissəsinə büzməli, yaxud qırçınlı ətək tikilib. Arxalıqlar məxmər, tirmə, zərxara və başqa bahalı ipək parçalardan tikilib. Sarıma, bafta, şəms, zəncirə, qaragöz bafta, zərbafta və başqa geyim bəzəkləri ilə bəzədilib. Ləbbadə sırıqlı və astarlı olur. Yaxası açıq, bel hissəsi isə bağ ilə bağlanır. Beldən bir qədər aşağı yan tərəfində qısa çapığı olur. Qolu dirsəyə qədər, qoltuq altı açıq biçilir. Əsasən tirmə, məxmər və müxtəlif zərli parçalardan hazırlanır. Yaxası, qolunun ağzı və ətəyi zərif baftalarla, əsasən şahpəsəndlə bəzədilir.

Kişi geyimlərimiz isə üst köynək, arxalıq, çuxa, baş geyimləri, ayaqqabı və şalvardan ibarət olub. G.Abdulova qeyd edib ki, xalq geyimlərinin geniş yayılmış bu dəsti, cüzi fərqlər nəzərə alınmazsa, bütün Azərbaycan üçün səciyyəvi olub. Üst köynək: bu geyimin iki növ var. Yaxası qaytandan olan düymə və ilgək ilə düymələnib. Əsasən atlasdan və sətindən tikilib. Arxalıq isə beldən kəsik və bədənə kip biçilib. Ətəyi qırçın və büzməli, qolları düz, bilək hissəyə doğru daralır. Əsasən atlas, nazik mahud, sətin, lastik parçadan tikilir. Onun üstündən cavanlar qayış və ya kəmər, yaşlı və qoca kişilər isə qurşaq bağlayıblar. Çuxa da kişi üst geyimlərindən biridir. Belə qədər kip və astarlı, ətəyi büzməli, yaxud qırçınlı tikilir. Kişi baş geyimləri müxtəlif biçimli olub. Əsasən dəridən hazırlanıb. Buxara və çərkəzi papaq və s.

Müzakirədə iştirak edən aşıqlar – Aşıq Cahangir Quliyev, Aşıq Nəbi Nağıyev, Aşıq Nazim Quliyev və güneyli aşıq Çingiz Mehdipur da mövzu ətrafında fikir mübadiləsi apararaq, müasir aşıqların geyimləri ilə bağlı öz fikirlərini bildiriblər. Vurğulayıblar ki, aşığın istedadı, ifa tərzi ilə geyim forması bir-birini tamamlamalıdır. Bu geyim elə olmalıdır ki, aşıq sazı rahat ifa etsin, özünü sərbəst hiss etsin və çevik hərəkətlər edə bilsin.

 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folklor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qərbi Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
Qarabağ savaşı
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR

Muxtar Kazımoğlu


 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.